Class4

Malayalam
 
English
 
Mathematics (Malayalam medium)
Mathematics (English medium)
Mathematics (Kannada medium)
Mathematics (Tamil medium)
 
EVS (Malayalam medium)
EVS (English medium)
EVS (Kannada medium)
EVS (Tamil medium)
 
Tamil (Part 1)
 
 
Arabic  (Part 1)
 
Sanskrit (Part 1)